Geschriften pastoor Guido Bortoluzzi nog onbekend in Nederland

Don Guido bortoluzzi2
Bij veel mensen, theologen, maar ook priesters vallen de geschriften van pastoor Guido Bortoluzzi niet in goede aarde, toch geloof ik in de waarheid van deze visioenen. De Kerk heeft er nog geen uitspraak over gedaan. Zolang dat niet gebeurd is mogen we overwegingen maken en Gods Schepping bestuderen.

Het Boek de Schepping heb ik gelezen (zie 1.) .

Er is daarna nog een tweede boek geschreven met uitleg over de geschriften van Don Guido. Dit tweede geschrift is in het Italiaans geschreven en vertaald in het Engels. Hubert Luns heeft het op mijn vraag vanuit het Engels in het Nederlands vertaald (zie 3.)

Onder punt 2. volgt een samenvoeging van verschillende bronnen (internet; boeken) over om deze materie wat gemakkelijker toegang te krijgen.

Lezersreactie op mijn facebookpagina: ”(..) Waarschijnlijk worden wij als “aanhangers van creationisme” versleten. Ik heb net nog eens bij Wikipedia de pro en contra’s gelezen. Maar ik vind dat voor ons Christenen alles veel duidelijker wordt door deze ”Openbaringen aan Guido Bortoluzzi”. Niemand heeft tot nog toe een bevredigende uitleg kunnen geven wat de “Erfzonde” eigenlijk is. Bij “De vrouw die Adam verleidde” wordt altijd automatisch aan Eva gedacht, alhoewel het zo niet in de Bijbel staat. En je kunt moeilijk het eten van een appel als een zware zonde bestempelen, als het alleen symbolisch bedoeld is, is het toch wel ver gezocht. Maar een verbastering van mens en dier is wel iets heel anders. Het maakt ook veel duidelijk over: “Maria Onbevlekte Ontvangenis, zonder zonde ontvangen. En ook waarvan Jezus ons verlost heeft door Zijn Dood aan het Kruis.”

  1. http://www.genesibiblica.eu/docu/olandese-1.pdf: Het Boek ‘de Schepping’ in pdf-bestand.
  1. https://verdrukking.wordpress.com/de-eerste-vrouw “Guido Bortoluzzi – het Bijbelse Boek Genesis; de schepping en de oorsprong van de mens”. 

Nieuwe visie en verrassende ophelderingen over de oorsprong van de mens, de aarde en het heelal. Het betreft openbaringen van onze Heer Jezus Christus aan de priester Guido Bortoluzzi gegeven betreffende de oorsprong van Adam en Eva, en de erfzonde door Adam. Deze openbaringen zijn voor priesters en religieuzen, maar ook voor de standvastige gelovigen erg belangrijk, omdat zij ons de noodzakelijkheid van de Verlossing beter doet begrijpen.

  1. https://guidobortoluzzi.wordpress.com : Eindelijk blijkt de door God gekozen tijd te zijn bereikt! Hij heeft zich verwaardigd om de mensheid over duistere punten van het boek Genesis in te lichten, gebruik makend van een eenvoudig priester van een bergparochie, Don Guido Bortoluzzi. (…) Een door God aangestuurde schepping middels een vorm van ‘bemiddeling’ geeft op al deze theorieën antwoord. Bemiddeling geeft aan dat God datgene als een ‘middel’ of instrument gebruikt tijdens de creatie van om het even welke soort, de mens inbegrepen, wat als vrouwtje van de soort onmiddellijk aan de nieuwe soort voorafgaat. In zo’n vrouwtje nu implanteert Hij de daaropvolgende schepping. (SCRIBD: vertaling vanuit het Engels naar het Nederlands door Hubert Luns.)

Pastoor Geudens

http://www.scribd.com/doc/125676299/Evaluatie-Bijbelse-Ontstaansgeschiedenis-cf-Don-Guido


Advertentie
Categorieën: Geen categorie | 1 reactie

Berichtnavigatie

Een gedachte over “Geschriften pastoor Guido Bortoluzzi nog onbekend in Nederland

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: