Dagelijks archief: 3 augustus 2015

Then the flood swept over


Disclaimer: Artikelen op ‘Hybride kruisingen van vóór en ná de zondvloed…’ moeten begrepen worden op basis van de geschriften van pastoor G. Bortoluzzi (klik hier)

Impossible chronology

July 3rd, 2015. Archaeologists have made it possible willingly or unwillingly, to question history as we know it thanks to the numerous discoveries that have been made in the past.

Strangely, there are quite a few ancient texts that speak of times where Giants, heroes, gods and demigods ruled over Earth. These mysterious beings, considered by researchers as myths, ruled on planet Earth for hundreds and even thousands of years, and their legacy was written down in ancient texts such as the Sumerian King list, the Turin Papyrus, the Palermo stone, and numerous thinkers and researchers such as Eusebio of Casarea and George Syncellus have studied these so-called “myths” coming to interesting conclusions that challenge mainstream history.

According to Eusebius of Caesarea, who was a Roman historian, exegete, and Christian polemicist of Greek descent, a dynasty of gods ruled Egypt for 13.9 thousand years: the first was god Vulcan, the god who discovered fire, after him Sosis of the Sun, Isis and Osiris of Saturn, Typhoon brother of Osiris, and Horus the son of Isis and Osiris. they were followed by a dynasty of heroes and demigods who ruled for 11,025 years. This makes it a total of 24.925 years of reign. Approximately around 3000 BC, the first “human” pharaoh would take rule as Egyptian pharaoh.

According to George Syncellus six dynasties of gods reigned for 11,985 years. The god of fire Hephaestus, Helios or Sol, Agatodemon, Cronus or Saturn, Osiris and Isis and Osiris’ brother Typhon. The first 9 demigods are Horus (son of Isis and Osiris), Ares, Anubis, Heracles, Apollo, Amon Titoes, SOSUS, and Zeus, and these 9 demigods covered a period of about 2645 years kingship in ancient Egypt. Succeeding dynasties of demigods, spirits and heroes covered thousands of years of Egyptian rule. all of this was, according to Syncellus, way before the first official pharaoh ruled over ancient Egyptian as mainstream history tells us.

Why has history and researchers ignored the Turin Papyrus and its chronology? Just like the Sumerian King List, it is believed impossible.


The Sumerian King List: “1-39 After the kingship descended from heaven, the kingship was in Eridug. In Eridug, Alulim became king; he ruled for 28800 years. Alaljar ruled for 36000 years. 2 kings; they ruled for 64800 years. Then Eridug fell and the kingship was taken to Bad-tibira. In Bad-tibira, En-men-lu-ana ruled for 43200 years. En-men-gal-ana ruled for 28800 years. Dumuzid, the shepherd, ruled for 36000 years. 3 kings; they ruled for 108000 years. Then Bad-tibira fell (?) and the kingship was taken to Larag. In Larag, En-sipad-zid-ana ruled for 28800 years. 1 king; he ruled for 28800 years. Then Larag fell (?) and the kingship was taken to Zimbir. In Zimbir, En-men-dur-ana became king; he ruled for 21000 years. 1 king; he ruled for 21000 years. Then Zimbir fell (?) and the kingship was taken to Curuppag. In Curuppag, Ubara-Tutu became king; he ruled for 18600 years. 1 king; he ruled for 18600 years. In 5 cities 8 kings; they ruled for 241200 years. Then the flood swept over.”The Sumerian King List: “1-39 After the kingship descended from heaven, the kingship was in Eridug. In Eridug, Alulim became king; he ruled for 28800 years. Alaljar ruled for 36000 years. 2 kings; they ruled for 64800 years. Then Eridug fell and the kingship was taken to Bad-tibira. In Bad-tibira, En-men-lu-ana ruled for 43200 years. En-men-gal-ana ruled for 28800 years. Dumuzid, the shepherd, ruled for 36000 years. 3 kings; they ruled for 108000 years. Then Bad-tibira fell (?) and the kingship was taken to Larag. In Larag, En-sipad-zid-ana ruled for 28800 years. 1 king; he ruled for 28800 years. Then Larag fell (?) and the kingship was taken to Zimbir. In Zimbir, En-men-dur-ana became king; he ruled for 21000 years. 1 king; he ruled for 21000 years. Then Zimbir fell (?) and the kingship was taken to Curuppag. In Curuppag, Ubara-Tutu became king; he ruled for 18600 years. 1 king; he ruled for 18600 years. In 5 cities 8 kings; they ruled for 241200 years. Then the flood swept over.”


From the remaining pieces of the invaluable list referred to as the Turin papyrus, it is possible to establish nine dynasties belonging to the predynastic Pharaohs, among them are: the Venerables of Memphis’, ‘the Venerables of the North’ and, lastly, the Shemsu Hor (the Companions, or Followers, of Horus) who ruled until the time of Menes.

turinroyalcanon

The Turin Papyrus: Venerables Shemsu-Hor, 13,420 years; Reigns before the Shemsu-Hor, 23,200 years; Total 36,620 years’.

The final two lines of the column, which seem to represent a resume of the entire document are extremely interesting and remind us to the Sumerian King list. They read:
‘… Venerables Shemsu-Hor, 13,420 years; Reigns before the Shemsu-Hor, 23,200 years; Total 36,620 years’.

The Sumerian King list has another incredible story to tell, and just like the Turin Papyrus, it has been tagged as impossible by the archaeological and historical community. The best preserved specimen of the Sumerian King List is called the Weld-Blundell Prism, which is a clay, cuneiform inscribed vertical prism housed in the Ashmolean Museum. The Weld-Blundell Prism was written in cuneiform around 2170 BC by a scribe who signed as Nur-Ninsubur from the end of the Isin Dynasty. This incredible document provides a comprehensive list of the Sumerian Kings from the beginning, before the great flood, and the 10 kings who lived before the Flood who lived for thousands of years. The clay prism was found in Larsa, home of the fourth antediluvian king Kichunna, a few kilometers north of Ur.

“In 5 cities 8 kings; they ruled for 241200 years. Then the flood swept over.”

“After the flood had swept over, and the kingship had descended from heaven, the kingship was in Kic. In Kic, Jucur became king; he ruled for 1200 years…”

What are we missing and why is it that mainstream archaeologists and scholars have decided to ignore these invaluable ancient texts which record true history for its beginning?

Bron:(www.ewao.com) >>> www.ancient-code.com

Advertentie
Categorieën: Geen categorie | 1 reactie

Geschriften pastoor Guido Bortoluzzi nog onbekend in Nederland

Don Guido bortoluzzi2
Bij veel mensen, theologen, maar ook priesters vallen de geschriften van pastoor Guido Bortoluzzi niet in goede aarde, toch geloof ik in de waarheid van deze visioenen. De Kerk heeft er nog geen uitspraak over gedaan. Zolang dat niet gebeurd is mogen we overwegingen maken en Gods Schepping bestuderen.

Het Boek de Schepping heb ik gelezen (zie 1.) .

Er is daarna nog een tweede boek geschreven met uitleg over de geschriften van Don Guido. Dit tweede geschrift is in het Italiaans geschreven en vertaald in het Engels. Hubert Luns heeft het op mijn vraag vanuit het Engels in het Nederlands vertaald (zie 3.)

Onder punt 2. volgt een samenvoeging van verschillende bronnen (internet; boeken) over om deze materie wat gemakkelijker toegang te krijgen.

Lezersreactie op mijn facebookpagina: ”(..) Waarschijnlijk worden wij als “aanhangers van creationisme” versleten. Ik heb net nog eens bij Wikipedia de pro en contra’s gelezen. Maar ik vind dat voor ons Christenen alles veel duidelijker wordt door deze ”Openbaringen aan Guido Bortoluzzi”. Niemand heeft tot nog toe een bevredigende uitleg kunnen geven wat de “Erfzonde” eigenlijk is. Bij “De vrouw die Adam verleidde” wordt altijd automatisch aan Eva gedacht, alhoewel het zo niet in de Bijbel staat. En je kunt moeilijk het eten van een appel als een zware zonde bestempelen, als het alleen symbolisch bedoeld is, is het toch wel ver gezocht. Maar een verbastering van mens en dier is wel iets heel anders. Het maakt ook veel duidelijk over: “Maria Onbevlekte Ontvangenis, zonder zonde ontvangen. En ook waarvan Jezus ons verlost heeft door Zijn Dood aan het Kruis.”

  1. http://www.genesibiblica.eu/docu/olandese-1.pdf: Het Boek ‘de Schepping’ in pdf-bestand.
  1. https://verdrukking.wordpress.com/de-eerste-vrouw “Guido Bortoluzzi – het Bijbelse Boek Genesis; de schepping en de oorsprong van de mens”. 

Nieuwe visie en verrassende ophelderingen over de oorsprong van de mens, de aarde en het heelal. Het betreft openbaringen van onze Heer Jezus Christus aan de priester Guido Bortoluzzi gegeven betreffende de oorsprong van Adam en Eva, en de erfzonde door Adam. Deze openbaringen zijn voor priesters en religieuzen, maar ook voor de standvastige gelovigen erg belangrijk, omdat zij ons de noodzakelijkheid van de Verlossing beter doet begrijpen.

  1. https://guidobortoluzzi.wordpress.com : Eindelijk blijkt de door God gekozen tijd te zijn bereikt! Hij heeft zich verwaardigd om de mensheid over duistere punten van het boek Genesis in te lichten, gebruik makend van een eenvoudig priester van een bergparochie, Don Guido Bortoluzzi. (…) Een door God aangestuurde schepping middels een vorm van ‘bemiddeling’ geeft op al deze theorieën antwoord. Bemiddeling geeft aan dat God datgene als een ‘middel’ of instrument gebruikt tijdens de creatie van om het even welke soort, de mens inbegrepen, wat als vrouwtje van de soort onmiddellijk aan de nieuwe soort voorafgaat. In zo’n vrouwtje nu implanteert Hij de daaropvolgende schepping. (SCRIBD: vertaling vanuit het Engels naar het Nederlands door Hubert Luns.)

Pastoor Geudens

http://www.scribd.com/doc/125676299/Evaluatie-Bijbelse-Ontstaansgeschiedenis-cf-Don-Guido


Categorieën: Geen categorie | 1 reactie

Disclaimer


Disclaimer

Artikelen op ‘Hybride kruisingen van vóór en ná de zondvloed…’ moeten begrepen worden op basis van de geschriften van pastoor G. Bortoluzzi (klik hier)

Categorieën: Geen categorie | Een reactie plaatsen