Ondergrondse bases / Nefilim zijn echt – door een insider

Nefhilim en The Event – “Het Plan”

http://www.henrymakow.com/carolyn_hamlett.html – door Carolyn Hamlett  (vertaald door: Anti-Zion2012)

“Als de wereld je vandaag de dag kwaadaardiger voorkomt dan 20 of 30 jaar geleden, dan is dat geen verbeelding van je…. We hebben nu onder ons vertegenwoordigers van het kwaad in fysieke vorm die wel menselijk lijken, maar het niet zijn.”

Na het lezen van “Subterranean Secrets” van Fritz Springmeier, wil ik reageren op enkele commentaren van uw lezers. Ik weet dat het onderwerp hybriden en Nefilim nogal vreemd is, maar niet zo vreemd wanneer het uitgelegd wordt in termen waaraan de mensen gewend zijn:

Vanuit de periode in mijn leven als een multi-generationele dienaar in de organisatie die eraan heeft gewerkt om “Het Plan” voor de NWO te implementeren, kan ik jullie zeggen, dat grote ondergrondse bases bestaan en dat daar gedurende vele jaren veel bizarre projecten hebben plaatsgevonden zoals genetische experimenten en hybridisatie. Met betrekking tot het commentaar van “Jack”, zijn vraag over hoe zoveel werknemers van dergelijke steden of ondergrondse installaties stil konden blijven daarover:

Hierop zijn meerdere antwoorden.

1) Ten eerste krijgt niemand in het leger en in de organisatie, die verantwoordelijk is voor het invoeren van het plan voor de NWO, een dergelijke verantwoordelijkheid, tenzij hij of zij is getest en in staat is bevonden om alle activiteiten en informatie geheim te houden.

2) Sommige militaire bases besteden bepaalde projecten uit aan “civiele” bedrijven die niet-militair personeel in dienst nemen aan wie pas een geheime machtiging wordt gegeven nadat zij voor verscheidene tests zijn geslaagd, waarvan een is het geheim kunnen houden van hun werk. Mijn ex-echtgenoot werkte aan geheime projecten, maar hij bracht nooit iets naar buiten over de basis of zijn werk daar.

3) Er zijn mensen “als werknemers” in de ondergrondse installaties die daar voor altijd zijn.

4) Ook moet gedacht worden aan de heel echte super-geheime programma’s die gedurende de Tweede Wereldoorlog bestonden, waarbij veel mensen betrokken waren die toegewijd genoeg of angstig genoeg waren om het allemaal geheim te houden. Mijn ex-schoonvader was een code ontcijferaar op een geheime locatie die bekend stond als “The Farm”. De realiteit voor allen op “The Farm” was dat als er een schending van het geheim was, de hele boerderij met alle inwoners erin in een oogwenk hemelhoog opgeblazen zou worden.

Een andere vroegere vriend van mij, een gepensioneerde kernfysicus, die ook tijd doorbracht op “The Farm”, had ook de opdracht om te werken aan het Atoombom project in Los Alamos. Hij is ook altijd stil geweest over zijn werk. Tot op heden zijn details van de operaties op die twee plaatsen “The Farm” en Los Alamos duister gebleven dank zij [enforcers die] ervoor zorgen dat het gewone publiek de waarheid nooit hoort, en dat het het niet gelooft als de waarheid wel wordt verteld.

BOVENNATUURLIJK KWAAD

Veel mensen praten over Nefilim, maar zijn ze bereid om te geloven dat de Nefilim een realiteit zijn? Wat als iemand naar voren kwam en zei dat hij weet, dat Nefilim echt zijn, zou deze persoon dan worden geloofd? Bedenk het volgende: als je iets niet kunt zien, als je iets niet kunt horen, betekent dat nog niet dat het niet bestaat. Honden kunnen frequenties horen die niet hoorbaar zijn voor menselijke oren. In deze fysieke wereld zijn er gassen die we niet zien, maar die bestaan. Er zijn radiogolven, microgolven en andere frequenties die we niet zien of horen, maar die wel bestaan. Veel van wat we in het heden niet begrijpen komt niet doordat we niet intelligent genoeg zijn als soort om het te begrijpen, of dat we niet spiritueel “ontwikkeld” genoeg zijn om het te kunnen vatten.

De simpele waarheid is, dat we niet de noodzakelijke informatie hebben voor een adequate analyse. De informatie bestaat en kan bewezen worden en zal binnenkort aan de wereld gegeven worden, maar het zal in een geperverteerde vorm gegeven worden om een bepaalde agenda te steunen, de agenda die een fysieke machtshiërarchie dient, een organisatie die sommigen de “Illuminati” noemen.

Heb je ooit de volgende ervaring gehad? Je was op reis, en naarmate je dichter bij een grote stad komt, kun je het niet helpen, maar voel je iets kwaadaardigs dat als een deken over die stad hangt. Je ziet het niet, maar je kunt het voelen. In werkelijkheid hoef je je dit helemaal niet verbeeld te hebben. Net zoals we burgemeesters en regeringsfunctionarissen hebben in de fysieke wereld, zo zijn er in het bovennatuurlijke vorstendommen toebedeeld aan bepaalde regio’s om de agenda van een georganiseerde heersende macht te dienen.  Sommigen kennen deze macht als het koninkrijk van de duisternis.

Als je voelt, dat de wereld niet meer dezelfde plek is als 20 of 30 jaar geleden, dat er in het algemeen een zwaardere en kwaadaardigere aanwezigheid is, dan verbeeld je je dat niet. Er is inderdaad een zwaardere aanwezigheid hier op aarde. Het doel daarvan heeft te maken met de allerlaatste fase van “Het Plan”. In deze laatste fase wordt het bovennatuurlijke gecombineerd met het fysieke [A.I.] wat zal uitlopen in een spirituele wereldwijde wereldorde.

Veel mensen die niet in het bovennatuurlijke geloven of in supermensen of buitenaardsen, zullen spoedig gaan geloven. Deze agenda is onderdeel van “Het Plan”, een plan dat vele eeuwen geleden werd opgesteld. Een plan waarin mijn familiebloedlijn gedurende vele generaties gediend heeft. Waar velen beweren Gods plan voor de eindtijd te kennen, heb ik het plan gekend en gediend dat tegengesteld is aan alles wat van een Heilige, Gerechte en Rechtvaardige Schepper is.

Alles wat ik vertel is mijn persoonlijke ervaring tenzij ik zeg dat dat niet zo is. Wat ik zal vertellen is waarschijnlijk verschillend van alles dat je hebt gehoord. Velen zullen het niet geloven, althans in eerste instantie.

NEFILIM

Het gegeven van “Nefilim” is de composiet van hybridisatie, niet alleen van fysiek DNA, maar van een “spirituele” hybridisatie, het combineren van menselijk DNA en menselijke geest met dat van een andere “geest” creatie die voor ons niet op de aarde lijkt te bestaan.

Het feit dat onze ogen deze andere “geest” creatie niet zien, wil niet zeggen dat die niet bestaat, noch dat het zich niet soms kan manifesteren of zich kan voortplanten. Het is allemaal een kwestie van het niet hebben van de gegevens waardoor men de mogelijkheid zou kunnen begrijpen. Pas geleden vroeg iemand aan mij of ik ooit in mijn leven bovennatuurlijke manifestaties of rituele magie heb gezien. Mijn eerste gedachte was: ja, iedere dag vanaf zolang ik me kan herinneren, gedurende de hele tijd dat ik voor de machten van de duisternis heb gewerkt. Mijn volgende gedachte was, dat ik nooit dacht dat het woord “magie” van toepassing was op ook maar iets dat ik deed of meemaakte, dat als iemand het bovennatuurlijke begrijpt, er niets magisch of mysterieus aan is. Alles is vanzelfsprekend. Zo is het ook met de vraag wat de “Nefilim” zijn en of dit type hybridisatie wel mogelijk is.

Het onderwerp van de Nefilim is slechts een klein deel van mijn ervaringen tijdens mijn leven waarin ik diende in wat ik “de organisatie” noem. Het project van het creëren van fysieke lichamen voor een duistere spirituele hiërarchie is echt. Het was voldoende echt en voldoende verontrustend voor mij dat ik mijn hele leven, mijn identiteit, alles waar mijn familie en ik in geloofden en ons hele leven voor hadden gewerkt op te geven. Het project van het creëren van deze composieten is letterlijk waar het bovennatuurlijke kwaadaardige “rubber contact maakt met het fysieke wegdek“.

Dus als de wereld je vandaag de dag meer kwaadaardig voorkomt dan 20 of 30 jaar geleden, dan is dat niet jouw verbeelding. De aanwezigheid van het kwaad op deze aarde wordt opgevoerd voor de laatste fase van “Het Plan”. Deze aanwezigheid is groter dan een bovennatuurlijke kwaadaardige aanwezigheid die men kan voelen, maar niet zien. We hebben nu onder ons vertegenwoordigers van het kwaad in fysieke vorm die wel menselijk lijken, maar het niet zijn. Zij zijn een combinatie van het menselijke en het “bovennatuurlijke” en zijn in staat om in beide gebieden werkzaam te zijn. Ik weet dat dat eerst klinkt als fantasie, maar in de loop van de tijd zal jou getoond worden dat het helemaal geen fantasie is. Deze vormen van het kwaad zijn allemaal voor deze laatste fase van “Het Plan”, wat veel meer is dan een fysiek plan voor werelddominantie over de mensheid.

– – –

Eerste reactie van Tony Blizzard:

Laat me hieraan toevoegen, dat ik een ex-stiefzoon heb (het huwelijk is niet wat het zou moeten zijn) die zijn moeder en ik een jaar op de universiteit hebben laten doormaken. Hij ontmoette op die universiteit een jongeman van ongeveer zijn eigen leeftijd die min of meer natuurlijk (van het land) en op zijn eentje enige tijd in de bergen had geleefd. Bleek, dat deze knaap de zoon was van een van de echt machtige financiële mensen in dit land en de wereld. Hij vertelde aan mijn stiefzoon dat hij in feite was weggelopen van al die rijkdom en zei uiteindelijk waarom. Hij zei dat zijn vader hem aan het voorbereiden was om de business in te gaan en het over te nemen. Hij werd uitgenodigd voor een vergadering die plaatsvond in de enorme kamer van het VN gebouw in New York waar die lange tafel staat die vaak te zien is in foto’s van de VN.

De knaap bezwoer hem dat het volgende gebeurde: Zijn vader zette hem ergens achteraf [in the “peanut gallery”] om de voortgang van de vergadering te bekijken. De aanwezigen waren sommigen van de top world shakers and movers. David Rockefeller zat aan het ene einde van de lange tafel, de high movers, inclusief de vader van de knaap, aan de beide kanten en de stoel aan het andere einde was leeg. Toen ze allemaal klaar zaten, begonnen deze mensen, die over ons dagelijks leven heersen door middel van de economie, enz., een chant die tot gevolg had dat de duivel materialiseerde in de lege stoel. Waarna een echte vergadering werd gehouden.

Mijn stiefzoon, die toch een redelijke intelligentie heeft, was ervan overtuigd dat deze jongeman noch gek was noch hem voor de gek hield, maar volkomen oprecht was.

Dit zet alles wat gaande is in een geheel ander perspectief. Wie zou beter weten hoe je de wereld economisch kunt “naaien” dan Satan? Wat voor iemand zou zich daarmee inlaten? Hoe kan het dat zij die WETEN dat het bovennatuurlijke bestaat, dan niet weten dat God niet zal toelaten dat het kwade uiteindelijk wint? Om eerlijk te zeggen, mijn reactie zou gelijk zijn aan die van de zoon – zo ver weg mogelijk er vandaan gaan – maar blijkbaar zijn er genoeg mensen op de wereld die bereid zijn om Satan te dienen voor tijdelijk werelds gewin zoals zijn vader.

(..) Volgens de wijze waarop de meeste geleerde studenten van bijbelse profetieën onze tijd zien (niet de onwetende Scofieldites [navolgers van C.I. Scofield, red.]), is het nu de tijd waarin de duivel ontketend wordt en losgelaten wordt op de aarde om zoveel zielen te verleiden als hij kan. Het lijkt zeker waar dat er dingen aan het gebeuren zijn.

– –

Als je de moeite neemt om naar Carolyn Hamletts website te gaan en er iets van te lezen zul je ontdekken dat de laatste fase van “het plan” om de wereld over te nemen werkelijk tamelijk eenvoudig is en direct overeenkomt met Christelijk profetieën. Het plan is om Lucifer in al zijn grootse en overweldigende pracht aan de wereld te tonen als Jezus Christus (of de god van elke andere religie voor die bepaalde gelovigen). De meesten zullen onmiddellijk geloven dat God eindelijk is gekomen om persoonlijk over de wereld te regeren en zij zullen meer dan volledig samenwerken. “Christelijke Zionistische” niet-nadenkers zullen extatisch zijn en zich nooit voor een seconde afvragen of er de mogelijkheid is van fraude. Dat geldt gelijkelijk voor bijna alle  Protestanten en Katholieken.

Als je Hamletts verklaringen zorgvuldig leest, realiseer je je, dat de zogenaamde “hybriden en ander gespuis” in werkelijkheid Lucifers groep van afvallige zonen en dochters van God zijn, nu beter bekend als demonen. Heel veel mensen zijn actief bezig met deze machtige maar uiterst kwaadaardige entiteiten, de meesten van hen voor de gek gehouden en ervan overtuigd dat zij Gods terugkeer bespoedigen, onder wie veel mensen die Amerikanen als schapen dienen en veel anderen actief betrokken bij media/religieus/onderwijs/regerings-/financieel bestuur; alles wat menselijke gedachte-processen beïnvloedt.

Het is een zieke wereld, die zieker wordt aangezien de duivel vrij is om haar te manipuleren. (..) Men moet, om hoe dan ook enige oppositie te zetten tegen het kwaad dat de wereld tegenwoordig doordringt, zowel mentaal sterk zijn als onafhankelijk van geest, en losgekoppeld van de materiële wereld behalve voor het noodzakelijke levensonderhoud.

Hoe staat het met jou in dat opzicht? De meesten van ons allemaal moeten in een heel korte tijd een heleboel veranderingen in ons leven aanbrengen.

Info en bron: http://olympiczion.nl/index.php/ondergrondse-bases-nefilim-zijn-echt-een-insider/

Advertentie
Categorieën: Geen categorie | 1 reactie

Berichtnavigatie

Een gedachte over “Ondergrondse bases / Nefilim zijn echt – door een insider

  1. Onder het vliegveld in Denver in Amerika zijn ook hele grote bunkers en bases

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: