Illuminatie bespoedigen de ‘terugkomst’ van hybride wezens

(Originele teksten van Xandernieuws zijn door pastoor Geudens bewerkt met de inzichten van don Guido Bortoluzzi)

De meeste gelovigen hebben geen besef van wat hen te wachten staat, en zeker niet van wat al tientallen jaren in het diepste geheim door de illuminatie wordt voorbereid, namelijk de komst van een ‘buitenaardse (hybrid aards wezen) Anti-Christ, mogelijk compleet met de verschijning van Ufo’s aan de hemel: de aanstaande wereldschokkende gebeurtenis rond het bestaan en de openbaarmaking van een buitenaardse intelligentie en de gevolgen die dit zal hebben voor een vals anti-christelijk geloof.

De positie van de Kerk zal wankelen door hevige bekoringen. De Kerk zal bekoord worden mee te werken aan de in de Bijbel voorzegde massale misleiding van de mensheid in de eindtijd door een buitenaardse verlosser ‘van boven’ te accepteren en daarin zelfs zo ver zal gaan dat het niet accepteren van deze alien Anti-Christ wellicht als ketterij zal worden bestempeld…

De Jezuïet Guy Consolmagno, topastronoom van het Vaticaan, verzekert dat ‘als hoog ontwikkelde buitenaardse redders spoedig op de planeet aarde zullen landen, dit niet zal betekenen dat wat katholieken geloven verkeerd is, maar juist dat alles méér waar is dan we ons ooit hebben kunnen voorstellen.’

Veel religies hebben een apocalyptische mythe waarin het einde van de wereld en de komst van een verlosser of messias ‘van boven’ of ‘uit de lucht / ruimte’ wordt voorspeld om de mensheid op het laatste moment te redden van een zekere ondergang. De Maya’s, Assyriërs, Egyptenaren en Grieken hadden dezelfde overtuiging; de Hopi indianen geloven dat zij tijdens de vreselijke eindtijd door de ‘kracht’ van een blauwe ster, die plotseling aan de hemel zal verschijnen, zullen worden bewaard. Ook veel New Agers kijken uit naar een ‘verlosser’ die de vernietiging van de planeet op het laatste moment zal weten te voorkomen.

Hoewel Jezus volgens de Bijbel ook tijdens een periode van ‘grote verdrukking’ in de lucht (‘op de wolken’) zal verschijnen (1 Tess.4:16-18), gaan de meeste christelijke theologen ervan uit dat er eerst een valse christus, de ‘zoon des verderfs’, beter bekend als de Anti-Christ, zal komen. Waar de Hopi hoop putten uit de komst van een blauwe ster en illuminatiaanse astronomen hun ‘ruimtebroeders’ zullen verwelkomen omdat zij ons naar ‘het licht’ zullen leiden, geloven de christenen dat de Anti-Christ zich zal voordoen als de messias en er dus eerst een valse Wederkomst zal zijn die gepaard zal gaan met ‘allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen’ (2 Tess. 2:9).

Deze misleidende tekenen zouden heel goed kunnen bestaan uit de zogenaamde ontdekking van buitenaardse bouwwerken op een andere planeet, een rechtstreeks ‘eerste contact’ of zelfs een dramatische verschijning van een armada Ufo’s bestuurd door hoog ontwikkelde humanoïde wezens, die in werkelijkheid oude aardse hybride wezens zijn die de mensheid misleiden met als doel ons uiteindelijk totaal te vernietigen.

Dit beangstigende scenario wordt niet alleen meer door enkel christenen overwogen. Whitley Streiber, de seculiere auteur van ‘Communion’ en andere boeken over dit onderwerp, schreef dat ‘er ergere dingen zijn dan de dood… Ik begon de sterke indruk te krijgen dat één van hen (hybride wezens) in mij geïnteresseerd was geraakt. Onder de wetenschappers en doctoren die met mij samenwerken was het woord ‘demon’ tot dan toe nog nooit gevallen. En waarom zou dat ook? Wij stonden daar boven. Wij waren een groep atheïsten en agnostici, veel te ontwikkeld om ons bezig te houden met zulke ouderwetse ideeën zoals demonen en engelen…’

De mythe van Ilithyia is in de oudheid verbonden met de geboorte van Apollo, wiens komst als ‘het beloofde zaad’ wordt voorspeld in de ‘novus ordo seclorum’ profetie op de grote zegel van de Verenigde Staten. Deze ‘messias’, die in de eindtijd op aarde terugkeert om over de mensheid te heersen, wordt met dezelfde naam genoemd in 2 Thessalonicenzen als zijnde de Antichrist: ‘Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid (lett.: Apoleia = Apollyon / Apollo) zich openbaren, de zoon des verderfs,’.

Ook in het boek Openbaring wordt de komst van de Antichrist verbonden met het zaad van Apollo: ‘Het beest, dat gij zaagt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderve (Apoleia, Apollo); en zij, die op de aarde wonen, wier naam niet geschreven is in het boek des levens van de grondlegging der wereld af, zullen zich verbazen, als zij zien, dat het beest was en niet is en er toch zal zijn.’

De bovenstaande verzen onderstrepen een uiterst belangrijk centraal thema in de Bijbel, namelijk dat van de strijd tussen het ‘zaad’ van de vrouw (kinderen van God) en het ‘zaad’ van de slang (kinderen van de mensen). In Genesis 3:15 staat: ‘En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad (zera, wat ‘nakomelingen’ of ‘kinderen’ betekent) en haar zaad (verloste kinderen van God)’.

Een goed voorbeeld lezen we in Genesis 6, waar staat hoe de zonen Gods zich mengden met de kinderen van de mensen (nakomelingen van Kaïn) en hun nageslacht, de Nephilim, produceerden. Vanaf de middeleeuwen geloofden diverse kerkvaders, dat de Antichrist voort zou komen uit dit hybride zaad.

Zoals Jezus Christus het ‘zaad van de vrouw was’ zal de ‘zoon des verderfs’ het ‘zaad van de slang’ zijn. En als dit slangenzaad de wederkomst van Apollo behelst, zoals geprofeteerd werd door Paulus, zal hij niet alleen de exacte tegenpool van Jezus (Zoon van God) zijn en een voorloper van de terugkeer van de Nephilim, maar tevens een valse slangen-verlosser die zal beweren de teruggekeerde ‘baby in de armen van Maria’ te zijn.

Vgl de bron: Xandernieuws.punt.nl/het-zaad-van-de-slang-en-de-valse-messias

Advertentie
Categorieën: No Anunnaki | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Berichtnavigatie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: